PowerShell O365 User

Install-Module MSOnline

Connect-MsolService

New-MsolUser –UserPrincipalName naam@domein.nl –DisplayName “Voor en achternaam” –FirstName “Voornaam” –LastName “Achternaam” –Password ‘WACHTWOORD’ –ForceChangePassword $false –UsageLocation “NL”